Dominika, Kamila (gość), Klaudia oraz Damian i Krzysztof (goście)