Nad głową Dagi udało się znaleźć zdobiącą głowicę kolumny płaskorzeźbę z podobizną kota