Zdjęcia kotów
Home
Forum

Ulotki
Fakty i mity...
Sterylizacja
Kastracja

Operacja sterylizacji kocic może być przeprowadzana na dwa podstawowe sposoby:
tradycyjny, polegający na otworzeniu jamy brzusznej od pępka do kości łonowej,
oraz nowszy, przy którym cięcie ma długość od 1 do 1.5 centymetra, zaś do wydobycia
macicy z jamy brzusznej używa się specjalnych narzędzi.

Metoda sterylizacji przez małe cięcie pozwala na szybszą rekonwalescencję koteczki,
która odzyskuje zwykle sprawność przed upływem dwóch dni, zaś stosowany wówczas szew
śródskórny nie wymaga dodatkowych osłon w postaci kubraczków albo kołnierzy.

Poniższe zdjęcia przedstawiają operację dziesięciomiesięcznej, domowej koteczki.

Więcej na temat zabiegów sterylizacji i kastracji przyczytać można tutaj.




Koteczka jest przed podaniem narkozy badana







Gdy narkoza już działa, zaczyna się przygotowywanie
pola operacyjnego. Brzuszek zostaje ogolony...







...a skórka na brzuszku umyta oraz zdezynfekowana







Pole operacyjne zostaje obłożne sterylną serwetą.
Po wykonaniu cięcia o długości około 1 centymetra...








...następuje odpreparowanie tkanki tłuszczowej






Po odpreparowaniu tkanki podskórnej odsłonięta zostaje
powięź mieśnia prostego brzucha i uwidoczniona linia biała,
w której warstwa powłok jest najcieńsza. Wykonanie cięcia
w tym miejscu pozwala uniknąć krwawienia.






Rogi macicy wydobywa się z jamy brzusznej z pomocą
specjalnego haka kastracyjnego. Najpierw wydobyty
został lewy róg.






Jajnik zostaje wyizolowany, naczynia jajnika zaciśnięte
przy użyciu dwóch par kleszczy.







Tętnica jajnikowa zostaje zaciśnięta z pomocą nici
wchłanialnej, a następnie przecięta






Kikut tętnicy jajnikowej w otoczeniu tkanek został
odprowadzony do jamy brzusznej. Widać jajnik razem
z całym lewym rogiem macicy. Obok wydobyty prawy
róg macicy z jajnikiem






Podwiązanie prawej tętnicy jajnikowej







Wydobyte oba rogi macicy wraz z jajnikami. Następuje
odsłonięcie trzonu macicy z jego rozwidleniem







Trzon macicy zostaje zaciśnięty kleszczami na wysokości
szyjki macicy







Po umieszczeniu dwóch par kleszczy na trzonie macicy
zostaje on podwiązany i odcięty







Kikut trzonu macicy odprowadza się do jamy brzusznej








Usunięta macica razem z jajnikami i trzonem







Rana operacyjna gotowa do zamknięcia








Szycie mięśni brzucha








Szycie tkanki podskórnej







Tkanka podskórna została zbliżona (zeszyta). Przygotowanie
do szycia skóry przy zastosowaniu szwu śródskórnego
(kosmetycznego)







Szew śródskórny tuż przed zakończeniem zeszywania...







...i po zakończeniu operacji.








Rana została odkażona i pokryta środkiem zabezpieczającym.
Ponadto podaje się pacjentce podskórnie antybiotyk
o przedłużonym działaniu i środki przeciwbólowe...






...oraz zakrapla się otwarte oczy żelem okulistycznym
dla uniknięcia wyschnięcia rogówek

Koteczka wybudzała się nadspodziewanie spokojnie i przespała niemal cały czas oszołomienia
po narkozie. Tak prezentowała się 22 godziny po zakończeniu operacji

Operację przeprowadził i skomentował lek. wet. Piotr Dąbrowski
Zdjęcia: Estraven
Koteczka: Perełka

Ulotki i materiały edukacyjne