Zdjęcia kotów
Home
Forum

Ulotki
Fakty i mity...
Sterylizacja
Kastracja


Poniższe zdjęcia przedstawiają operację ośmiomiesięcznego, domowego kocurka.

Więcej na temat zabiegów sterylizacji i kastracji przyczytać można tutaj.

Ważenie kota przed podaniem narkozy (dawka środka zależy od wagi zwierzęcia)
Osłuchiwanie w ramach badania fizykalnego,
podczas którego sprawdza się, czy nie występują zasadnicze ukryte zaburzenia stanu zdrowia, mogące ujawnić się przy narkozie. Kontroluje się też, czy u kocurka
nie jest obecne wnętrostwo (niezstąpienie jednego
albo obu jąder).
Golenie pola operacyjnego
Pole operacyjne po dezynfekcji i nałożeniu
jałowej serwety operacyjnej
Cięcie worka mosznowego nad jądrem
Wydobycie jądra z moszny i przecięcie osłonki jądra
Odcięcie więzadła własnego jądra...
...co umożliwia wydobycie powrózka nasiennego
(który składa się z nasieniowodu, tętnicy i splotu żylnego)
Powrózek zaciska się kleszczami hemostatycznymi
Pod kleszczami zakłada się przewiązkę
z nici rozpuszczalnych...
...po czym można nad kleszczami odciąć powrózek
wraz z jądrem. Kikut z przewiązką odprowadza się
do kanału pachwinowego.
Te same czynności powtarza się na drugim jądrze
Obraz krocza bezdpośrednio po zabiegu.
Moszna, po wyciśnięciu resztek krwi, nie wymaga szycia
Okolice zabezpiecza się np. Alusprayem, który spełnia
po części funkcję opatrunku i przyspiesza gojenie
Podanie antybiotyku o przedłużonym działaniu
Aplikacja żelu okulistycznego na rogówkę

Operację przeprowadził i skomentował lek. wet. Piotr Dąbrowski
Zdjęcia: Estraven
Kocurek: Rocky

Ulotki i materiały edukacyjne